تبلیغات
انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور - نظر سنجی

انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

نظر سنجی

پنجشنبه 25 فروردین 1384

 

<:P:>

 

یکی از استراتژیهای کارگروه جوانان در سال جدید برگزاری کارگاههایی مرتبط با حوزه جامعه اطلاعاتی و فناوری اطلاعات با همکاری انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور است.

در این راستا این کارگروه به منظور تدوین محتوی کارگاهها ، اقدام به نظر سنجی از مخاطبان  خود در انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور (افا) و کارگروه نموده است.

لذا از شما درخواست می شود در این نظر سنجی شرکت نمایید و نظرات ، پیشنهادات و یا همکاری خود را برای شرکت و همکاری در کارهای اجرایی این کارگاهها به دبیرخانه انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور (info@ictgroup.org) ارسال نمایید.

 

ومن... توفیق

محمود حاجیلی

دبیر انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

<:P:>[ پنجشنبه 25 فروردین 1384 - 12:04 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : پنجشنبه 25 فروردین 1384 - 12:04 ق.ظ]

[ پیام ()|| محمود حاجیلی ] [عمومی , ] [+]