تبلیغات
انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور - داستان بعد از جهانگرد

انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

داستان بعد از جهانگرد

شنبه 21 خرداد 1384

حدیث توسعه پایدار در ایران همیشه داستانها داشته است. داستانی که همیشه زمزمه می شود. بحث فناوری اطلاعات هم در کشور بعد از دولت خاتمی و تکفا  که  به مرحله جدی  رسید تبدیل به نهالی شد که کم کم در حال گره خوردن با توسعه در کشور بود .

مدیریت خوب جهانگرد و تولید محتوی وی در دوران مدیریت ایشان ،نشان داد که ورود فناوریهای نوین در کشور با یک بستر سازی مناسب می تواند در توسعه پایدار در کشور نقش داشته باشد.

اما این نهال در سال 84 به دست چه کسی خواهد افتاد و داستان تکفا به کجا خواهد رسید؟

 [ شنبه 21 خرداد 1384 - 11:06 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| محمود حاجیلی ] [عمومی , ] [+]