تبلیغات
انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور - مجمع ملی جوانان و تباهی

انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

مجمع ملی جوانان و تباهی

سه شنبه 4 مرداد 1384

 

نگاهی به انتخابات كنفدارسیون فناوری اطلاعات و رسانه های مجمع ملی جوانان نشان می دهد كه سازمان ملی جوانان نتوانسته است از این پتانسیل مناسب در جهت كانالیزه كردن فناوری اطلاعات در امور جوانان استفاده نماید.

نمایندگی استان تهران با برگزاری این انتخابات نشان داد كه تنها در تلاش است تا یك حركت نمایشی در جهت تشكیل مجمع ملی جوانانبه انجام رساند .نتیجه و نمونه بارز آن در نتایج انتخابات و افراد منتخب در كنفدراسیون فناوری اطلاعات است كه هیچ سنخیتی با این فناوری ندارند.

البته این حركت به مدیریت ضعیف نمایندگی استان تهران و دبیرخانه مجمع ملی جوانان بازمی گردد كه صرفا راه اندازی مجمع را صرف بودجه و با انجام یك حركت نمایشی به اتمام رساندند كه بازهم ورقی دیگر در مدیریت ضعیف طرحهای بنیادین دولت خاتمی توسط افراد ناكارمد علارقم توانمندی طرح زده شود.

به هر حال كنفدراسیون فناوری اطلاعات و رسانه ها هیچ رسمیتی در مقابل عدم استفاده از افراد كارآمد در عرصه فناوری اطلاعات ندارد. و مدیریت سازمان ملی جوانان بایستی این مهم را بررسی نمایید. [ سه شنبه 4 مرداد 1384 - 08:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| محمود حاجیلی ] [عمومی , ] [+]