تبلیغات
انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور - ادامه منابع کارشناسی ارشد

انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

ادامه منابع کارشناسی ارشد

دوشنبه 17 مرداد 1384

1_ *وسایل ارتباط جمعی، تالیف دکتر معتمد نژاد، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
2_ *حقوق مطبوعات، تالیف دکتر کاظم معتمد نژاد، انتشارات مرکز تحقیقات رسانه ها
3_ *ارتباط شناسی؛ تالیف دکتر مهدی محسنیان راد، انتشارات سروش
4_ *جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، تالیف ژان کازنو، ترجمه دکتر باقر ساروخانی و دکتر منوچهر محسنی، انتشارات اطلاعات
5 _ *جامعه شناسی ارتباطات، دکتر باقر ساروخانی _ انتشارات اطلاعات
6_ مبانی ارتباط جمعی، تالیف دکتر سید محمد دادگران، انتشارات فیروزه
7_ *یک جهان، چند صدا، ویرایش شون مک براید، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش
8_ نظریه رسانه ها، تالیف فرد اینگلس، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما
9_ ارتباطات اقناعی، تالیف اتولربینگر، ترجمه علی رستمی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما
10_ تلویزیون در زندگی کودکان ما، تالیف شرام، لابل، پارکر، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما
11_ *نظریه های ارتباطات، تالیف ورنر سورین، ترجمه دکتر علیرضا دهقان ، دانشگاه تهران
12_ کاربرد نظریه های ارتباطات ، تالیف سورین ویندال و همکاران، ترجمه دکتر علیرضا دهقان ، دانشگاه تهران
13_  ژئوپلتیک اطلاعات ،تالیف آنتونی اسمیت، ترجمه فریدون شیرانی ، سروش
14_  نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تالیف دکتر هرمز مهرداد، فاران
15_ گذر از نوگرایی ، تالیف دکتر حمید مولانا ، ترجمه یونس شکرخواه
13_ *مطبوعات، تالیف پیر آلبر، ترجمه فضل الله جلوه، انتشارات انقلاب اسلامی
14_ جریان بین المللی اطلاعات ، تالیف دکتر حمید مولانا، ترجمه یونس شکرخواه
15_ *اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی،تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد، مرکز پژوهش های ارتباطات
16_ *جامعه اطلاعاتی،اندیشه های بنیادی، دیدگاههای انتقادی و چشم اندازهای جهانی، تالیف دکتر کاظم معتمدنژاد، مرکز پژوهش های ارتباطات
17_ نظریه های جامعه اطلاعاتی، تالیف فرانک وبستر، ترجمه اسماعیل قدیمی، انتشارات قصیده سرا
18_ درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، تالیف دنیس مک کوئیل، ترجمه دکتر پرویز اجلالی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
19_ *نظریه های ارتباطات اجتماعی، تالیف افشین رزاقی، نشر پیکان
20_ مقالات مربوط در فصلنامه رسانه ها[ دوشنبه 17 مرداد 1384 - 03:08 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| سمانه بامشاد ] [عمومی , ] [+]