تبلیغات
انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور - نخستین همایش دستاوردهای رایانه ای ایران

انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

نخستین همایش دستاوردهای رایانه ای ایران

سه شنبه 10 آبان 1384

نخستین همایش دستاوردهای رایانه ایران  امروز درمحل هتل سیمرغ تهرا ن  به کار خود پایان داد.

نخستین همایش دستاوردهای رایانه ای ایران که از اجلاس تهران اغاز به کار کرده بود در هتل سیمرغ تهران به کار خود پایان دادوجوایز نفرات برتر به انها اهدا شد.

این همایش  باهدف اقتداربیشتر  ایران دراجلاس جها نی تونس برگزارشد.

۱۶۷کشور جهان بهترین اثار رایانه ای  رادراجلاس شرکت می دهندکه ۸اثر ازاین اثار ازکشور ایران است که ۲اثر منتخب هیئت داوران قرارگرفت ودر جشنواره سران کشورهای عضو درتونس معرفی می شود.

دبیر شورای عالی  اطلاع رسانی گفت:

درودوم اجلاس جهانی  جامعه اطلاعاتی درتونس در۱۶ نامبر برگزارمیشودکه این مجموعه  محل تجلی  دربخش های مختلف  اقتصادی و جهانگردی است  واین موضوع ازسال ۲۰۰۰ دردستور کارهمه نهادهای جهانی به عنوان یک دستورکارمهم است.

وی گفت:

ما اقدامات زیادی در۵سال اخیر انجام داده ایم که این اقدامات دربرنامه های توسعه چهارم نیز مطرح است ولی مهمترین بخش اجرا ان است که باخلل مواجه است

گفتنی است جوایز نفرات برتربین المللی این جشنواره درتونس اهدا خواهد شد.[ سه شنبه 10 آبان 1384 - 03:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| سمانه بامشاد ] [عمومی , ] [+]