تبلیغات
انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور - انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور و انتخابات آتی شورای شهر 85

انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور

انجمن فناوری اطلاعات جوانان کشور و انتخابات آتی شورای شهر 85

پنجشنبه 25 اسفند 1384

این روزها داریم پروپوزالی برای ارئه در انتخابات 85 شورای شهر آماده می کنیم تا نماینده ای را ازطرف انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات جوانان کشور به نمایندگی از جامعه مدنی شهر تهران و جوانان در انتخابات آتی شورای شهر در پائیز 85 داشته باشیم.

این پروپوزال بخشهای مختلفی از جمله توسعه جامعه اطلاعاتی در شهر تهران برا ی جوانان و دیگر اقشار جامعه و همچنین حمایتها و مصونیتهای لازم برای سازمانهای غیردولتی تهران می باشد.بزودی این پروپوزال منتشر خواهد شد .

همچنین رایزنیهای لازم با احزاب مختلف از جمله حزب مشارکت و کارگزاران سازندگی برای در لیست قرار دادن نماینده در حال انجام است. [ پنجشنبه 25 اسفند 1384 - 05:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : یکشنبه 29 مهر 1386 - 12:10 ب.ظ]

[ پیام ()|| محمود حاجیلی ] [خبر , ] [+]